• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

החלטה 99-6 של רשות ניירות ערך- שימוש במדדים פיננסיים שאינם מבוססים על כללי חשבונאות מקובלים