• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הוראות ביצוע מס הכנסה בנושא סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין