• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הגשת דיווחי 126 ו-856 לשנת 2023