• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

הבהרה לעמדה משפטית 105-23 בדבר פרמטרים לבחינת מהותיות הערכות שווי