• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דיווח על בסיס מזומן לצרכי מס