• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דיווח טופס 126 חצי שנתי לביטוח לאומי