• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דיווחים ותשלומים לרשויות המס עד תום חודש ינואר 2022