• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דחיית מועד הדיווח והתשלום למע”מ