• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דחיית מועדי דיווח ותשלום מעמ