• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דוח שנתי לרשם החברות (טופס 5)