• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דוח שנתי בניכויים (126/856) לשנת המס 2021