• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי