• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

דוח ריכוז ממצאים בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין