• אריאל שרון 4, מגדל השחר, גבעתיים

אישורים בגין ניכוי מס במקור מדמי שכירות