pkf
ביקורת מערכות מידע, אבטחת מידע ותחקור נתונים

מחלקת ביקורת מערכות מידע, אבטחת מידע ותחקור נתונים מעניקה שירותים במספר תחומים, אנליטיקס ותחקור נתונים, אבטחת מערכות מידע וסקרי סיכונים, ביקורות הגנת סייבר, ביקורת מערכות מידע, ניהול סיכוני מערכות מידע ורגולציה, IT-SOX ו - IT-ISOX, סקרי דלף מידע מעשיים, ביקורות רישוי תוכנה, ביקורות הגנת הפרטיות, איתור הונאות ומעילות, בדיקת הסבות לממשקי נתונים, סימולציות לבדיקת הכנסות וחישובים מורכבים, SOD – בדיקה ויישום של מערכי הרשאות בהתאם לכללי הפרדת תפקידים.

המחלקה מעניקה שירותים לרוב הבנקים בישראל, חברות ביטוח וגופים מוסדיים רבים.

לאתר האינטרנט של SecAudit

- פרסומים לשנת 2017