pkf
ניהול סיכונים

 

מחלקת ניהול סיכונים מעניקה שירותים במספר תחומים, ליווי בהטמעה ובדיקות ISOX, SOX 404, סקר סיכוני הונאות, ליווי בפרוייקט הפרדת תפקידים (SOD), שיפור תהליכים וייעול מערך הבקרות הפנימיות, ליווי בהטמעת נהלי GAGAS ובדיקות ציות במוסדות המקבלים מענקים פדרליים או מהאיחוד האירופי (FP8), ליווי בהטמעת בקרות בעת ביצוע שינויים במערכות המידע (כולל בדיקות קבלה UATs), ועוד.

לצוות המשרד נסיון רב בליווי פרוייקטים בתחומים אלו בחברות מקומיות ורב-לאומיות הפועלות במגזרי פעילות שונים: נדל"ן, תקשורת ומדיה, טכנולוגיה וביוטק, מוסדות השכלה גבוהה, חברות תעשיה וקמעונאות.

בנוסף, מעניקה המחלקה שירותי ביקורת פנים בעיקר בחברות ציבוריות מספר רב של שנים.
שותפי המשרד משמשים כמבקרי פנים בעיקר בחברות ציבוריות הפועלות בתחומים שונים לרבות תעשיה, פיננסים, שוק ההון והשקעות. למשרד יכולת לספק שירותי ביקורת פנים בהיקפים שונים ללקוחות מגוונים.