pkf
הצוות המקצועי
משרד עמית, חלפון נוסד בשנת 1993. בראש המשרד עומד השותף המייסד חיים חלפון. בנוסף שותפים במשרד רוברט קורדונסקי, נתי ורד ,ליאור שמואל, משה גרוסי ואמיר לביא.
חיים חלפון
חיים חלפון יסד בשנת 1993 את המשרד ביחד עם גל עמית. לפני כן עבד מספר שנים במשרדי ראיית חשבון ולאחר מכן שימש כחשב באחת מחברות הנדל"ן הגדולות בארץ. לחיים נסיון רב במיסוי מקומי ובביקורת, חיים חבר בלשכת רואי החשבון בישראל ומחזיק בתואר בוגר בחשבונאות וכלכלה ובתואר מוסמך במינהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים. חיים חבר במועצה המקצועית של לשכת רואי החשבון בישראל.
רוברט קורדונסקי
רוברט הצטרף בשנת 2007 כשותף במשרד לאחר שעבד במשרד ממגוון תחומים החל משנת 1996. בנוסף לריכוז תיקי ביקורת מורכבים לרוברט מומחיות בתקינה בינלאומית (IFRS) וכן נסיון רב בעבודה עם לקוחות בינלאומיים וחברות ישראליות עם פעילות ענפה בחו"ל כולל בנושאי מיסוי בינלאומי. רוברט חבר בלשכת רואי חשבון בישראל ומחזיק בתואר בוגר בחשבונאות ומדעי המחשב מהאוניברסיטה העברית ובתואר מוסמך במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב.
נתי ורד
נתי הצטרף בשנת 2008 כשותף למשרד לאחר שעבד במשרד החל משנת 2001. לנתי מומחיות ונסיון רב בריכוז תיקי ביקורת מורכבים של קבוצות חברות ציבוריות ופרטיות כולל בתהליכי גיוס הון באמצעות הנפקת אגרות חוב ומניות, וכן נסיון בעריכת בדיקות נאותות לחברות בתחומים שונים. נתי חבר בלשכת רואי חשבון בישראל ומחזיק בתואר בחשבונאות ומינהל עסקים מהמכללה למינהל.
ליאור שמואל
ליאור הצטרף בשנת 2015 כשותף למשרד לאחר שעבד במשרד משנת 2004 (עם הפסקה קצרה בשנים 2011-2012). לליאור ידע ונסיון רב בביקורת בדגש על ביקורת חברות ציבוריות, לליאור מומחיות וניסיון בהובלת תהליכי גיוס הון בארץ ובחו"ל וכן מומחיות בטיפול בחברות היי-טק וביוטק. ליאור חבר בלשכת רואי חשבון בישראל ומחזיק בתואר בוגר בחשבונאות ומנהל עסקים מהמכללה למינהל.
משה גרוסי
משה הצטרף בשנת 2018 כשותף למשרד לאחר שעבד במשרד החל משנת 2007. משה מחזיק בתואר בוגר בחשבונאות ומינהל עסקים מהמכללה למינהל.
אמיר לביא
אמיר הצטרף בשנת 2018 כשותף במשרד לאחר שעבד במשרד החל משנת 2016. אמיר עבד בתחום ה- SOX וניהול סיכונים במשרדי רואי חשבון מהמובילים בארץ (Big 4) משנת 2004. אמיר ניהל תיקי SOX מורכבים בחברות נסד"ק, ת"א 25 ות"א 100. לאמיר ניסיון רב בניהול פרויקטים בחברות מקומיות ורב-לאומיות, אשר פועלות במגוון מגזרי פעילות בהם נדל"ן, תקשורת, תעשייה, הייטק וביוטכנולוגיה ועוד. אמיר הינו רואה חשבון בישראל, מחזיק בתואר בוגר בכלכלה וחשבונאות מאוניברסיטת בר-אילן ובוגר תוכנית לפיתוח בכירים של Kellogg-Recanati מאוניברסיטת תל אביב.
טינקו חסדאי
טינקו הצטרף למשרד בתחילת שנת 2013 ועסק בין היתר בריכוז תיקי ביקורת של חברות ציבוריות ואחרות בדגש על חברות בתחום הנדל"ן. החל משנת 2016 משמש טינקו כראש תחום חשבות במשרד, במסגרת תפקידו זה אחראי טינקו על פרויקטים מורכבים של סיוע לחברות בהכנת תשקיפים במסגרת תהליכי גיוס חוב או הון בבורסה לניירות ערך בתל אביב לרבות סיוע בהכנת הדוחות הכספיים והדוחות הנלווים וכן במתן סיוע שוטף לחברות בעריכת הדוחות הכספיים ודוחות נלווים (ברנע ודירקטוריון) לאחר השלמת תהליך ההנפקה. טינקו הינו רואה חשבון, מחזיק בתואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים מהמסלול האקדמי המכללה למנהל.
אורן שני
אורן ייסד את סקאודיט ביחד עם אסף ומנהל את תחום תשתיות IT ואבטחת הסייבר. בעל ניסיון של כ - 20 שנה בתחום IT ואבטחת מערכות מידע וסייבר בתחומי הבנקאות, הביטוח, הממשל והביטחון. שימש כמנכ"ל חברת אבנת וניהל במשך שנים מאות סקרי סיכונים (אבטחת מידע, סייבר וכו') כולל ביצוע בחינות בתאימות להוראת המפקח על הבנקים (ניהול בנקאי תקין ניהול טכנולוגיות המידע, הוראת המפקח על הביטוח, הפנסיה ושוק ההון לניהול הסיכונים לאבטחת מידע בגופים המוסדיים ובחברות הביטוח, תקן ה PCI ותקנים והוראות חוק נוספות. בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע ותואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות בעסקים בינ"ל ומערכות מידע.
אסף קורן
אסף ייסד את סקאודיט ביחד עם אורן ומנהל את תחום סיכוני IT ותחקור נתונים. אסף מוביל פרויקטים שונים בייעוץ וביקורת מערכות מידע, ניהול סיכוני מערכות מידע, תחקור נתונים, מעילת והונאות ו- SOX IT. בין לקוחות התחום נמנים בנקים, חברות ביטוח, בתי השקעות, חברות יצרניות, חברות כרטיסי אשראי ועוד. אסף שימש כמנהל בכיר במשרד חשבון מוביל במסגרת תפקיד זה פיתח מערכת - SOD להפרדת תפקידים במערכות ERP והיה אחראי על הפיתוח של המערכת בצד האורקל. אסף הינו בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון ובעל תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות במימון, מבקר מערכות מידע מוסמך (CISA) ומוסמך בסיכונים ובקרת מערכות מידע (CRISC) ובעל הסמכות מיישם Oracle Application .