pkf
יעוץ למיזוגים ורכישות

לאור הנסיון הרב שנצבר על ידי צוות המשרד, צוות המשרד מייעץ מעת לעת ללקוחות בכל הקשור לביצוע עסקאות מיזוג ורכישה מההיבטים השונים של העסקאות ובכלל זה היבטי המס, היבטים חשבונאים והיבטים אחרים של העסקה.