pkf
מיסוי מקומי ובינלאומי

לצוות המשרד ניסיון רב שנים במיסוי מקומי ובינלאומי בתחומי המס השונים כולל תחומי מיסוי הקשורים לשינויי מבנה, מיזוגים, רכישות ועסקאות בינלאומיות.
בעת הצורך נעזר המשרד ביועצי מס מהשורה הראשונה בארץ איתם יש לו קשרי עבודה שוטפים.