pkf
שירותים בינלאומיים

משרדנו משמש כנציג הישראלי ברשת משרדי ראיית החשבון הבינלאומית PKF הנימנת על עשר רשתות ראיית החשבון הגלובלית הגדולות בעולם. רשת PKF מונה כיום יותר מ 245 חברים ב 125 מדינות . החברות ב - PKF טומנת בחובה יתרונות במיוחד ללקוחות בעלי אינטרסים בחו"ל. משרדים החברים ב – PKF עובדים יחד ונהנים משיתוף פעולה יעיל בעולם כולו, שתוצאתו היא היכולת לספק שירותים בינלאומיים בזמן ובמחירים תחרותיים.
משרדנו מנצל את חברותו ב – PKF ואת קשרי העבודה ארוכי הטווח שהוא מקיים עם משרדי עורכי דין ורואי חשבון אחרים במדינות שונות, כדי לספק שירותים בינלאומיים.
בנוסף למשרד ניסיון בייעוץ לעסקאות בינלאומיות כולל מיזוגים, רכישות וגיוסי הון ללקוחות בינלאומיים.

 

למידע נוסף בקשר לשירותים בינלאומיים, להלן קישור למידע רלוונטי באתר PKF International