pkf
להיות שותף להצלחה של אחת מ-10 הרשתות הגלובליות הגדולות ביותר (TOP 10)
להיחשף לאיכות שירות גבוהה
להיות נגיש למגוון רב של שירותים
לקבל יחס אישי ומקצועי בכל נושא

עתירי ניסיון, מומחיות וידע מקצועי בתחומי חשבונאות וביקורת של חברות ציבוריות ופרטיות הפעילות בתחומים שונים ופועלות בארץ ובחו"ל

>>>

המחלקה מעניקה שירותים במספר תחומים, אנליטיקס ותחקור נתונים, אבטחת מערכות מידע וסקרי סיכונים, ביקורות הגנת סייבר, ביקורת מערכות מידע, ניהול סיכוני מערכות מידע ורגולציה, IT-SOX ו - IT-ISOX, סקרי דלף מידע מעשיים,  

>>>

מחלקת ניהול סיכונים עוסקת בביקורת פנים, ISOX, SOX, סקרי הונאות ומעילות, הטמעת בקרות במערכות מידע, ייעול מערכות בקרה פנימית ועוד.

>>>

משרדנו משמש כנציג הישראלי של רשת משרדי ראיית החשבון הבינלאומית PKF הנימנת על עשר רשתות ראיית החשבון הגלובלית הגדולות בעולם

>>>

עמית, חלפון הוא אחד המשרדים המובילים בארץ בכל הקשור למעורבות בתהליך גיוס הון בשוק ההון בישראל, ובכלל זה באמצעות הנפקות בבורסה לניירות ערך בתל אביב

>>>

צות המשרד מלווה ומוביל עסקאות מיזוג ורכישה וכן גיוסי הון ללקוחות שאינם לקוחות ביקורת.השירות כולל בין היתר: ייעוץ בבחירת הצוות המטפל בעסקה...

>>>